Functie ‘Terugzetten Documenten’ (MBACUP) hernoemd naar ‘Verwijderde Bestanden’

Documenten/bestanden die bij een bepaald record zijn gearchiveerd, worden niet definitief uit het systeem verwijderd als je het bijbehorende record verwijderd. Wanneer je bijvoorbeeld een pagina verwijderd (uit de functie MPAGIN), dan worden de eventueel aan de pagina gekoppelde documenten niet definitief uit het systeem verwijderd, maar naar een apart archief in het systeem verplaatst: de functie Terugzetten Documenten (MBACUP). Vanuit deze functie kun je de bestanden dan eventueel weer terugzetten als dit nodig is.

Vanaf deze versie heeft de functie een nieuwe naam: Verwijderde Bestanden. In de functie vind je namelijk alle bestanden terug die uit het systeem worden verwijderd, dus niet alleen verwijderde documenten.

In de Parameters Document Management (MBDPAR) kun je bij het onderdeel Automatische verwijdering in het veld Aantal maanden verwijderde documenten bewaren aangeven hoe lang je de betreffende bestanden in het archief wilt bewaren. Vul je hier geen aantal in, dan worden de verwijderde bestanden nooit verwijderd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.03