Functie ‘Planbord Configuraties’ verwijderd

Eerder dit jaar is de functie Strokenplanning Configuraties (MSTRPL) geïntroduceerd, ter vervanging en verbetering van het Planbord Configuraties (MPLACO). Deze laatste functie is daarom in deze versie verwijderd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.10