Functie ‘Intellen Jaarplanning’ vervallen

In deze versie is de functie Intellen Jaarplanning (VBPJPL) komen te vervallen. Deze functie was door de recente aanpassingen in de verlofadministratie (versie 11.0.02) overbodig geworden. De jaarplanning wordt voortaan al via de functie Verwerken Planningsjaren (VPLNJR) ingeteld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04