Filter op webwinkel-bestellingen met niet-afgeronde betaling toegevoegd

In de browser met Webwinkel-bestellingen (MWPSHP) is het filter ‘Betaling in webshop afgerond’ toegevoegd. Hiermee kunt u voortaan ook de bestellingen waarbij de online betaling niet is gelukt, specifiek raadplegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.15