Filter op kostendrager bij historische mutaties

In de functies Informatie Kolommenbalans (IKLBAL) en Grootboekrekeningen (MRKSCH) kunt u de historische mutaties raadplegen. In deze browser is een filter op kostendrager toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.08