Fiatteur bij crediteur vastleggen

Vanaf deze versie kunt u bij de Crediteuren (MKRDST) in het onderdeel Betrokkenen niet alleen een autorisatieroute vastleggen, maar ook een specifieke Fiatteur. Deze fiatteur kan default worden overgenomen bij de registratie van Inkoopfacturen (MINFKT) en wordt dan automatisch toegevoegd aan de autorisatieroute van de inkoopfactuur.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.01