Factuurmutaties toegevoegd en extra filtermogelijkheid beschikbaar

In de functie Informatie Projectmutaties (IPRMUT) werden voorheen alleen projectmutaties getoond die betrekking hadden op de (kosten)verantwoording. Vanaf deze versie zijn in deze browser ook de factuurmutaties beschikbaar.

In het scherm is een extra filter ‘Alleen projectmutaties tonen’ toegevoegd, waarmee u zelf kunt instellen of u alleen de projectmutaties met betrekking tot de verantwoording wilt zien of dat alle projectmutaties in de browser moeten worden weergegeven (dus inclusief de mutaties voor de termijnfacturering en de handmatig aangemaakte factuurregels).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.14