Facturering op basis van kalenderjaar

Bij de Parameters Leden (MLEPAR) is het veld ‘Facturering op basis van kalenderjaar’ toegevoegd. Met deze instelling kunt u bepalen op welke wijze u de lidmaatschappen wilt factureren. Wanneer u kiest voor facturering op basis van kalenderjaar, dan worden er factuurmutaties aangemaakt tot aan het einde van het kalenderjaar. Bij nieuwe leden wordt er in dit geval gefactureerd voor de periode tot aan het einde van het kalenderjaar (en niet verder). Met de jaarlijkse Prolongatieverwerking (VPROLO) zet u vervolgens de factuurmutaties voor het nieuwe kalenderjaar klaar.

Wanneer u niet kiest voor facturering op basis van kalenderjaar, is het niet meer nodig om jaarlijks de prolongatieverwerking uit te voeren. In deze situatie hoeft u namelijk van tevoren geen factuurmutaties meer aan te maken. De factuurmutaties worden dan op het moment van factureren aangemaakt (met de functie Genereren/Afdrukken Conceptfacturen (VCONLE)).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.08