Facturering: Afboekingsredenen factuurregels

Bij het wijzigen van Factuurregels van Conceptfacturen (MKONSE) kunt u aangeven of de rest later gefactureerd moet worden. Vanaf deze versie kunt u bij de Parameters Projecten (MPRPAR) instellen of de gebruiker ook een afboekingsreden moet opgeven, wanneer hij het veld Rest later factureren uitvinkt. De algemene tabel met redenen kunt u onderhouden met de functie Afboekingsredenen Projectfacturen (MAFBRP).

Bij het verwerken van de facturen wordt het onderhanden werk van het niet gefactureerde deel tegen kostprijs geboekt op de grootboekrekening die is vastgelegd bij de gekoppelde afboekingsreden. Wanneer een extra bedrag in rekening wordt gebracht, wordt de kostprijs verhoogd en de grootboekrekening die bij de redencode is vastgelegd, gecrediteerd voor het verschil tussen onderhanden werk en kostprijs.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17