Factureerfuncties aangepast voor meerdere btw-codes op de ledenfactuur

Vanaf deze versie kun je per contributiegroep instellen welk btw-tarief van toepassing is. In verband hiermee is (op de achtergrond) de werking van de functies voor het Genereren/Afdrukken Conceptfacturen (VCONLE), Afdrukken Facturen (VPFCLE) en Verwerken Facturen (VFACLE) aangepast zodat hierbij meerdere btw-codes kunnen worden afgehandeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09