Extra weergaven toegevoegd

Met de functie Informatie Monitoring Databasetabellen (historie) (ITBHIS) kunt u per tabel per dag raadplegen hoeveel databaserecords zijn gelezen, aangemaakt, verwijderd en gewijzigd. Deze informatie kunt u gebruiken bij de analyse van performanceproblemen. In de browser zijn drie weergaven toegevoegd: ‘Reads’, ‘Creates’ en ‘Deletes’.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.13