Extra velden toegevoegd aan sjabloon verkoopfactuur logistiek

In het AUTO-sjabloon (MFORMA) voor de verkoopfactuur logistiek zijn vanaf deze versie twee extra kopvelden beschikbaar:  ‘AISordernummerExtern’ en ‘AISdebiteurnummerExtern’.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.10