Extra velden in sjabloon (cursus)uitnodiging en deelnamebevestiging beschikbaar

In de (cursus)uitnodiging en deelnamebevestiging kun je voortaan alle teksten afdrukken die in het onderdeel Beschrijving bij het cursus-subproject zijn vastgelegd. In het AUTO-sjabloon (MFORMA) zijn hiervoor de volgende velden beschikbaar:

  • AISsubprojectttekst           = veld Uitgebreide beschrijving – pr06.tekst-edit
  • AISsubprojectdoel             = veld Doel – pr06.doel-edit
  • AISsubprojectuitvoering   = veld Werkwijze/uitvoering – pr06.uitvoering-edit

En bij gebruik van de module Onderwijsbegeleiding:

  • AISsubprojectwaarde        = veld Toegevoegde waarde – pr06.waarde-edit
  • AISsubprojectorganisatie = veld Organisatie/planning – pr06.org-edit
  • AISsubprojectbijdrage       = veld Uw bijdrage – pr06.bijdrage-edit
  • AISsubprojectafronding    = veld Evaluatie/afronding – pr06.afronding-edit
  • Plus alle bij een cursus gebruikte vrije velden (pc04)

Alle velden plaats je in het sjabloon tussen ‘vishaken’, zoals bijvoorbeeld: <AISOnzeReferentie>. De documenten drukt je af met de functies Afdrukken Uitnodigingen Open Inschrijving (VUITNO) en Afdrukken Deelnamebevestigingen Open Inschrijving (VDEELB). De instellingen voor het genereren van de documenten vind je in de functie Formulieren (MFORMC) via de stroom ‘CUIT – Uitnodiging (cursus)‘ en ‘CDLB – Deelnamebevestiging (cursus)‘.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04