Extra velden in factuursjabloon toegevoegd

In het AUTO-sjabloon voor de (concept)factuur kunt u vanaf deze versie de volgende velden gebruiken: ‘Uw btw-nummer’, ‘Naam’, ‘Telefoonnummer’ en ‘E-mailadres’ van de accountmanager. De documenten drukt u af met de functies Genereren/afdrukken Conceptfacturen (VCONLE) en Afdrukken Facturen (VPFCLE).

U kunt deze velden zelf in de sjablonen opnemen met de codes <AISuwBTWnummer>, <AISaccountmanager>, <AISaccountmanagerTel> en <AISaccountmanagerEmail>. Overigens is aan het eind van elk (standaard) AUTO-sjabloon altijd een blok ‘Toelichting’ aanwezig, met een opsomming van alle velden die u in het sjabloon kunt gebruiken.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.15