Extra status voor handmatig ingediende aangifte

Het komt incidenteel voor dat het niet lukt om een btw-aangifte elektronisch vanuit het systeem via de Digipoort te versturen. Het alternatief is dan om de aangifte handmatig bij de Belastingdienst in te dienen.

Vanaf deze versie kun je registreren dat een aangifte handmatig is gedaan. Hiervoor is in de Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) in het scherm met de Aangiften de actie Aangifte handmatig verstuurd toegevoegd. Op deze manier heb je een beter overzicht van de status van de aangiften in je omgeving.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.02