Extra selectie toegevoegd aan ‘Ouderdomsanalyse-overzicht Crediteuren’

Met de functie Ouderdomsanalyse-overzicht Crediteuren (POUDAK) kun je een overzicht genereren van de openstaande posten die nog moeten worden betaald. In deze versie is in het onderdeel Ouderdomsbepaling het veld Ouderdomsbepaling op basis van toegevoegd. Met deze nieuwe combobox heb je voortaan de keuze om de factuurdatum of de vervaldatum van de openstaande post (ten opzichte van de ‘peildatum’) te gebruiken voor de bepaling van de ouderdom.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01