Extra performance rapportage toegevoegd

Om sneller en eenvoudiger performanceanalyses te kunnen uitvoeren zijn er in versie 12.0.08 voor een aantal aandachtsgebieden nieuwe standaardrapportages/snapshots toegevoegd. Met deze rapportages kun je vrij eenvoudig zien waar in de omgeving zich mogelijk issues kunnen voordoen. Dit geeft niet alleen AllSolutions maar ook jullie zelf meer inzicht in de performance van jullie omgeving.

In deze versie is in de Performance Monitor (IPERFO) bij de weergave Rapportage(s) – standaardacties een nieuwe rapportage Standaardacties per programma (top 50 slechtste programmatijd) toegevoegd. Deze rapportage/snapshot wordt ook automatisch op de standaardpagina Performancestatistieken AllSolutions opgenomen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09