Extra instellingen toegevoegd t.b.v. interfaces

Bij de Interfaces (MINTFA) zijn de volgende velden toegevoegd: ‘Map’, ‘Submap’ en ‘Gebruikerscode waaronder webservice moet inloggen’. Deze instellingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt bij interfaces waarbij bestanden via een webservice worden geïmporteerd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.14