Etiketten met factuuradres afdrukken

Met de functie Afdrukken Etiketten Debiteuren (PDBETI) is het mogelijk om een etiketformulier met adressen van debiteuren te genereren. Er kan hierbij in het selectiescherm worden aangegeven welke adresgegevens moeten worden afgedrukt: ‘Debiteuradres’, ‘Verzendadres’ of ‘Factuuradres’. De laatstgenoemde optie is in deze versie toegevoegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.03