Elektronische facturering met UBL-bestand

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kunt u het elektronisch factureren activeren. In dat geval kunt u per debiteur aangeven of er elektronisch gefactureerd moet worden en naar welk e-mailadres de factuur wordt verstuurd.

Vanaf deze versie kunt u aangeven of u naast de elektronische factuur in PDF-formaat ook nog automatisch een UBL-bestand wilt meesturen. Een UBL-bestand is een bestand in XML-formaat dat de metadata van een factuur bevat. Het UBL-bestand wordt gebruikt voor het uitwisselen van factuurgegevens tussen verschillende softwarepakketten. Wanneer de gegevens van een UBL-bestand automatisch worden ingelezen in het softwarepakket, is het niet meer nodig de factuurgegevens handmatig in te voeren.

Met het nieuwe veld ‘Verzendformaat elektronische factuur’ in de functie Debiteuren (MDEBST) kunt u aangeven of u een UBL-bestand wilt meesturen. Hierbij kunt u eveneens instellen of de beide factuurbestanden apart of in één zip-bestand worden verstuurd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.09