Elektronische bankafschriften: Nieuw filter ‘Datum afschrift’ toegevoegd

In de browser met de Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) is een filter op Datum afschrift toegevoegd. Staat in de functie Banken (Euro-betalingen binnen SEPA-Zone) (MBNKST) ingesteld dat u de elektronische bankafschriften aflettert via het Algemeen boekingsprogramma (MALGBK)? Dan wordt via de shortcut Elektronisch bankafschrift het filter op Datum afschrift automatisch gevuld met de boekdatum van het bovenliggende boekstuk. Op deze manier wordt u erop attent gemaakt dat u alleen bankafschriften aan het boekstuk kunt koppelen met dezelfde boekdatum. Dit om problemen bij de verwerking van het boekstuk c.q. elektronische bankafschrift te voorkomen. Zodra het elektronisch bankafschrift aan het boekstuk is gekoppeld, wordt deze namelijk verwerkt en kan de boekdatum niet meer worden gewijzigd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.07