Elektronische bankafschriften: Automatische koppeling van betaal- en incassobestanden

In deze versie is de verwerking van betaalbestanden en incassobestanden binnen de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) verbeterd.

Wanneer het betaalbestand gecomprimeerd op het bankafschrift staat vermeld (dus op één regel) wordt deze voortaan direct automatisch aan het bankafschrift en de bijbehorende transactieregels gekoppeld. Hetzelfde geldt voor incassobestanden. Wanneer het incassobestand gecomprimeerd op het bankafschrift staat vermeld (dus op één regel) wordt deze voortaan ook direct automatisch aan het bankafschrift en de bijbehorende transactieregels gekoppeld.

Voorwaarde is wel dat het betaalbestand of incassobestand met AllSolutions is aangemaakt. De automatische koppeling komt tot stand via een zogenaamd ‘PREF’ record waarbij een aantal controles worden doorlopen. Het opdrachtvolgnummer en het opdrachtbedrag moeten onder andere exact gematcht kunnen worden met het aangemaakte betaalbestand/incassobestand.

In de instellingen van de Banken (MBNKST) kunt u aangeven of u de opdrachtbedragen gecomprimeerd wilt laten terugmelden, zodat het totaalbedrag van de opdracht als één post op het (elektronisch) bankafschrift wordt vermeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04