Elektronische aangifte belastingdienst voor 2022

Vanaf 2022 heeft de Belastingdienst de digitale belastingaangiftes aangepast; deze vereisen weer een iets andere inhoud dan die van 2021. Daarom is de AllSolutions software zo ingericht dat je bij de belastingnummers kunt opgeven voor welk type/jaar je aangifte wilt doen. 

In de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kun je de records bewerken. Wanneer alle aangiftes voor 2021 zijn afgehandeld, kun je het veld Type aanlevering omzetten naar SBR (2022). Deze waarde komt automatisch naar voren zodra het nieuwe boekjaar 2022 van start is gegaan.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01