Elektronische aangifte belastingdienst voor 2018

Vanaf 2018 heeft de Belastingdienst de digitale belastingaangiftes aangepast; deze vereisen dan een iets andere inhoud dan die van 2017. Daarom is de AllSolutions software zo ingericht dat je bij de belastingnummers kunt opgeven voor welk type/jaar je aangifte wilt doen. In de functie Elektronische Aangifte Belastingdienst (MELAAN) kun je de regels bewerken. Wanneer alle aangiftes voor 2017 zijn afgehandeld, kun je het veld Type aanlevering omzetten naar SBR (2018). (Deze waarde komt automatisch naar voren zodra het nieuwe boekjaar 2018 van start is gegaan.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.04