Elektronische aangifte belastingdienst

Vanaf 2014 gaat de Belastingdienst over op Standard Business Reporting (SBR) voor de btw-aangifte en de opgaaf ICP. Dit betekent dat wanneer u elektronisch aangifte doet met AllSolutions, u de btw aangifte en de opgaaf ICP over 2014 en latere jaren via Digipoort gaat aanleveren. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/sbr.

Met ingang van deze versie is de software van AllSolutions volledig hierop aangepast, zowel voor het aanleveren van de gegevens via Digipoort als voor het opvragen van de statusinformatie. Alle klanten die op dit moment de elektronische aangifte gebruiken, hebben wij individueel over de wijzigingen geïnformeerd.

Gebruikt u de elektronische aangifte vanuit AllSolutions nog niet en wilt u deze gaan gebruiken? Neemt u dan eerst even contact met ons op. Hiervoor zijn namelijk specifieke instellingen in uw omgeving vereist.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.07