Elektronische aangifte belastingdienst

Vanaf 2014 gaat de Belastingdienst over op Standard Business Reporting (SBR) voor de btw-aangifte en de opgaaf ICP. Dit betekent dat wanneer u aangifte doet met AllSolutions, u de btw-aangifte en de opgaaf ICP over 2014 en latere jaren via Digipoort gaat aanleveren. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid.

Communicatie via Digipoort wordt versleuteld met een certificaat. Hierdoor kan de Belastingdienst herleiden waar de aangifte vandaan komt. Met een dergelijk PKI-certificaat is de informatie die personen en organisaties via internet versturen op een hoog niveau beveiligd.
Voor een softwareleverancier is het toegestaan dat zij één (verzamel)certificaat gebruikt voor haar klanten. Dit geldt ook voor AllSolutions en daarom hebben wij een dergelijk certificaat aangevraagd. Zodra wij dit certificaat ontvangen, kan de laatste praktijktest worden uitgevoerd. Hierna kunnen wij de SBR functionaliteit vrijgeven en ontvangt u van ons uitgebreide informatie.
Gebruikt u een pincode voor het doen van de aangifte BTW of de opgaaf ICP via het BAPI-kanaal? Dan heeft de Belastingdienst de termijn inmiddels iets versoepeld. Wanneer u tussen 1 februari en 7 maart 2014 nog aangiftes BTW of opgaven ICP instuurt met de pincode, dan ontvangt u een coulance brief van de Belastingdienst en wordt uw opgave nog wel geaccepteerd. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/sbr

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.06