Elektronische aangifte belastingdienst

Vanaf 2014 gaat de Belastingdienst over op Standard Business Reporting (SBR) voor de btw-aangifte en de opgaaf ICP. Dit betekent dat wanneer u aangifte doet met AllSolutions, u de btw-aangifte en de opgaaf ICP over 2014 en latere jaren via Digipoort gaat aanleveren. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid.

De software van AllSolutions is voor het grootste deel al hierop aangepast, zowel voor het aanleveren van de gegevens via Digipoort als voor het opvragen van de statusinformatie. Zoals u van ons gewend bent, gaat een praktijktest vooraf aan de uitrol van de programmatuur bij onze klanten. Deze praktijktest vindt deze maand (januari 2014) plaats.

De SBR-functionaliteit is eind januari gereed. Dit betekent dat u in februari uw btw-aangifte en uw opgaaf ICP via Digipoort kunt aanbieden. Via deze site houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zodra de SBR functionaliteit wordt vrijgegeven, ontvangt u van ons uitgebreide informatie en documentatie. Meer informatie kunt u vinden op www.belastingdienst.nl/sbr.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05