Elektronisch versturen van aanmaning, rekeningoverzicht en order-/huurbevestiging

Het systeem biedt u de mogelijkheid om bepaalde documenten automatisch elektronisch te verzenden. Bij de Debiteuren (MDEBST) kunt u instellen naar welke e-mailadres het document wordt gestuurd. U kunt hier voor de facturen, aanmaningen/rekeningoverzichten en order-/huurbevestiging eventueel afwijkende e-mailadressen vastleggen.

Zodra voorheen bij de debiteur voor de aanmaning/rekeningoverzicht of order-/huurbevestiging een e-mailadres werd vastgelegd, werd het eerstvolgende betreffende document direct elektronisch verzonden. Voor de elektronische facturen kunt u dit met een speciaal veld (vinkje) activeren. Vanaf deze versie is een soortgelijk veld ook bij de andere documenten beschikbaar. Op deze manier kunt u zelf bepalen wanneer de betreffende documenten automatisch per e-mail verstuurd gaan worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.12