Elektronisch factureren met UBL-bestand uitgebreid

Bij elektronische facturering kun je bij de Debiteuren (MDEBST) aangeven of je naast de elektronische factuur in PDF-formaat ook automatisch een UBL-bestand wilt meesturen. Een UBL-bestand is een bestand in XML-formaat dat de metadata van een factuur bevat. Het UBL-bestand wordt gebruikt voor het uitwisselen van factuurgegevens tussen verschillende softwarepakketten.

Vanaf deze versie worden in het UBL-bestand de werkelijke factuurregels opgenomen. (Voorheen werden de factuurgegevens verzameld opgenomen.) Ook een eventuele factuurkorting wordt voortaan in het bestand verwerkt. Op deze manier kan het ontvangende softwarepakket de factuurgegevens gespecificeerd inlezen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.01