Elektronisch bankafschrift: Automatische matching transactieregels verbeterd

Bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) worden de transactieregels automatisch gekoppeld aan inkoop- of verkoopfacturen. De logica met betrekking tot deze automatische matching is in deze versie verbeterd, zodat minder transactieregels handmatig gekoppeld hoeven te worden. Daarnaast kunt u vanaf deze versie bij de bank instellen hoe u wilt omgaan met de transactieregels van een elektronisch bankafschrift, wanneer deze niet op basis van factuurnummer automatisch kunnen worden gekoppeld aan een openstaande post. Zie hiervoor het onderdeel Financieel > Besturing in deze release notes.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17