Einddatum snapshots

Bij de Snapshots (MSNAPS) kunt u vanaf deze versie de einddatum instellen waarop het snapshot automatisch wordt gedeactiveerd. Wanneer deze einddatum is ingevuld, hoeft u de snapshots niet meer handmatig op niet actief te zetten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.07