Eigen startpagina (featurepagina) instellen per standaard inlogbedrijf

Het is al langer mogelijk om in de functies Gebruikers (MGEBRU) en Gebruikersprofielen (MGBPRF) een featurepagina als centrale startpagina voor je gebruikers in te stellen. Via iconen op je startpagina kun je zo snel en gemakkelijk naar de gewenste locatie in het systeem navigeren.

Vanaf deze versie is het mogelijk om via de functie Gebruikersprofielen (MGBPRF) per inlogbedrijf een eigen startpagina (featurepagina) in te stellen. Via de nieuwe shortcut Bedrijfsafhankelijke instellingen kun je instellen welke startpagina voor welk standaard inlogbedrijf van toepassing is. Zo kun je – als er meerdere bedrijven in je omgeving aanwezig zijn – de gebruikersprofielen bedrijfsonafhankelijk gebruiken en toch ervoor zorgen dat elke gebruiker de juiste centrale startpagina (voor zijn inlogbedrijf) te zien krijgt.

Goed om te weten: De bedrijfsafhankelijke startpagina wordt bij de gebruiker overgenomen als in zijn account het veld Wijzigingen in gebruikersprofiel automatisch overnemen bij deze gebruiker is geactiveerd. Welke startpagina wordt getoond, wordt bepaald op basis van het veld Standaard inlogbedrijf/-afdeling waaronder de gebruiker inlogt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.10