Eigen nummering van regels

Bij de Regelindelingen (MREGEL) is het mogelijk geworden om per regel een eigen nummer vast te leggen. Dit nummer kan als extra kolom op de financiële rapportage worden afgedrukt. Bij de Kolomindelingen (MKOLOM) zal dan bij de kolom voor het nieuwe kolomtype ‘Nummer’ moeten worden gekozen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.03