Eenmalige incassomachtigingen

Het is nu mogelijk om bij de Debiteuren (MDEBST) handmatig eenmalige incassomachtigingen aan te maken. Voorheen werden deze alleen automatisch aangemaakt (bijvoorbeeld vanuit een webwinkelbestelling of vanuit de koppeling met Trajectplanner). Wanneer u handmatig een nieuwe eenmalige machtiging invoert, wordt de koppeling met een factuur pas gemaakt bij het aanmaken van het incassoadvies (MSELAI). Binnen deze functie kunt u op basis van deze machtiging maar één factuur selecteren. Vanaf dat moment is de incassomachtiging geblokkeerd voor andere facturen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.04