Eenmalige incasso

Bij de Handmatige Facturen (MHDFKT) kunt u vanaf deze versie aangeven of u de factuur eenmalig wilt incasseren. De hiervoor noodzakelijke gegevens legt u vast in het onderdeel ‘Automatische incasso’. Bij het verwerken van een handmatige factuur met eenmalige incasso, wordt automatisch een eenmalige machtiging aangemaakt. Deze eenmalige machtiging wordt hierbij automatisch gekoppeld aan de factuur, waardoor u de factuur direct kunt opnemen in een incassoadvies/incasseerbaarstelling.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.08