Eenmalige en ‘first’ incasso’s opnemen in aparte incassobestanden

Vanaf deze versie is het niet meer mogelijk om eenmalige incasso’s en incasso-opdrachten van het type ‘Eerste in doorlopende reeks’ in één incassobestand op te nemen. Hiervoor worden voortaan aparte incassobestanden gegenereerd. In de praktijk blijkt namelijk dat banken de aangeleverde eenmalige en ‘first’ incasso’s in twee aparte transactieregels terug meldt op het (elektronische) bankafschrift. Op deze manier kunnen de transactieregels bij het inlezen van het elektronische bankafschrift elk aan het ‘eigen’ incassobestand worden gekoppeld. Wanneer u – naast de doorlopende incasso-opdrachten – werkt met eenmalige incasso’s maakt u hiervoor dus een extra incasseerbaarstelling aan. Zodra de vereenvoudiging van de SEPA-incasso’s van kracht wordt, kunt u dan weer volstaan met twee typen incasseerbaarstellingen/incassobestanden (eenmalig en doorlopend).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.07