E-mail integratie configuraties

Tot op heden werden de geïmporteerde e-mails altijd (automatisch) gekoppeld aan een relatie/contactpersoon, een dossier (module CRM) of een configuratie (module Service). Vanaf deze versie is het mogelijk ook voor Hulpvragen (MHULPV) (module CRM) e-mailberichten te importeren. 

Bij de Importlocaties E-mail Integratie (MILEML) kunt u voor de entiteit ‘hulpvragen’ één of meerdere mailboxen definiëren van waaruit u de e-mails wilt importeren. De e-mails kunt u vervolgens met de verwerkingsfunctie Importeren E-mails (VEMAIL) inlezen. De e-mails worden op basis van de koppelcriteria in het onderwerp van de mail automatisch gekoppeld aan een hulpvraag. Als automatische koppeling niet mogelijk is, kunt u in de functie E-mails (MEMAIL) de e-mail handmatig aan een hulpvraag koppelen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.09