Doorschuiven factuurregels conceptfactuur

In de functie Conceptfacturen (MKONSE) is in de browser met Factuurregels de actie Wel/niet doorschuiven van de conceptregel toegevoegd. Hiermee kunt u gemakkelijk een of meerdere regels doorschuiven naar de eerstvolgende factuur. Wanneer u deze actie op een factuurregel toepast, wordt deze regel bij het definitief afdrukken van de factuur automatisch verwijderd. Voorheen was het alleen mogelijk om regels door te schuiven door de betreffende regels fysiek uit de conceptfactuur te verwijderen. Hierbij was bij de conceptfactuur echter niet meer zichtbaar welke regels waren doorgeschoven. U kunt een factuurregel overigens ook nog steeds gedeeltelijk doorschuiven door de regel te bewerken (aantal, tarief en bedrag) en in de regel aan te geven dat u de rest later wilt factureren.

De nieuwe kolom Doorschuiven geeft nu aan of de regel doorgeschoven wordt. Deze kolom wordt automatisch aan de standaard weergaven in het scherm met de factuurregels toegevoegd. Heeft u eigen weergaven in deze browser aangemaakt, dan kunt u deze kolom zelf hieraan toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.17