Documentstatus wijzigen

De documenten die in het documentarchief worden opgeslagen, kunnen worden voorzien van een status (bijvoorbeeld ‘Concept’). Met de functies Documentstatussen (MDSTAT) kunnen de verschillende statussen zelf worden gedefinieerd. Het is mogelijk om per documentstatus een watermerk vast te leggen. Op het moment dat een document een status met een watermerk krijgt, zal automatisch in het document een watermerk met de opgegeven tekst worden toegevoegd. Het watermerk wordt automatisch weer verwijderd, wanneer het document een status zonder watermerk wordt gegeven.

In diverse browsers met documenten is de actie Status wijzigen toegevoegd, waarmee de status van het document kan worden gewijzigd. Voorheen was het alleen mogelijk om de status te wijzigen door het document via het formulier te bewerken.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.03