Documenten opnieuw mailen naar geadresseerden

Voor bepaalde soorten formulieren (zoals facturen en aanmaningen) kunt u instellen dat deze documenten automatisch per e-mail worden verzonden naar de betrokkenen. Het e-mailadres dat hiervoor wordt gebruikt, legt u vast bij de debiteur. Met de functie Formulieren (MFORMC) kunt u de documenten die in het verleden zijn gegenereerd, opnieuw afdrukken. Hierbij geeft u eveneens aan of u het document opnieuw per e-mail naar de geadresseerde wilt versturen.

Vanaf deze versie wordt bij het herafdrukken opnieuw bepaald naar welk e-mailadres het document wordt verstuurd. Voorheen werd het document altijd naar het oorspronkelijke e-mailadres gestuurd, waardoor het document in sommige gevallen niet bij de juiste geadresseerde terecht kwam. Hierbij is het nu ook mogelijk om een document dat in eerste instantie niet per e-mail is verzonden, alsnog per e-mail te versturen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.10