Documenten bij hulpvragen en dossierbehandelingen

In deze versie is het mogelijk geworden om documenten bij hulpvragen en dossierbehandelingen (module CRM) vast te leggen. De documenten kunnen met de (nieuwe) functies Hulpvragen (MHULPV) en Dossierbehandelingen (MDOBEH) op dezelfde wijze als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.02