Nieuw! Documenten bij (cursus)deelnemers opslaan

Vanaf deze versie is het mogelijk om documenten bij (cursus)deelnemers vast te leggen, zoals bijvoorbeeld inschrijfformulieren of andere relevante (deelnemers)documenten.

De documenten kun je in de functie Deelnemers Cursussen (MDEELN) op dezelfde manier als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd. En de documenten zijn ook beschikbaar bij de Cursussen (MCURSU) en bij de Deelnemers die bij een cursus zijn vastgelegd (via de shortcut).

Alle documenten die met de functies Afdrukken Certificaten (PCERTW), Afdrukken Deelnamebevestigingen Open Inschrijving (VDEELB) en Afdrukken Uitnodigingen Open Inschrijving (VUITNO) worden afgedrukt, worden voortaan automatisch bij de deelnemer gearchiveerd. Deze zijn dan direct bij de deelnemer beschikbaar (mits uiteraard het archiveren van de documenten is geactiveerd bij de Formulieren – MFORMC).

Goed om te weten: De upload-actie en de shortcuts Documenten en Documentmappen worden zichtbaar zodra er een (nieuwe) documentmap (MBDMAP) aan de entiteit Deelnemer (pc05) is gekoppeld en de ingelogde gebruiker voor deze map is geautoriseerd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.05