Documenten bij cursus

Het is mogelijk geworden om de documenten die aan een cursus zijn gekoppeld, te benaderen vanuit de browser met Cursussen (MCURSU). Het betreft hier de documenten die zijn gekoppeld aan het subproject behorende bij de cursus. De documenten kunnen op dezelfde wijze als bij andere entiteiten in het centrale documentenarchief worden opgeslagen en geraadpleegd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.02