Diverse verbeteringen in de weergave van de ‘Strokenplanning Configuraties’

In de weergave van de Strokenplanning Configuraties (MSTRPL) zijn een groot aantal verbeteringen doorgevoerd. Hieronder puntsgewijs een overzicht van de aanpassingen:

  • Bovenin het scherm kun je met de button aangeven of je de strokenplanning breed of smal in je scherm wilt zien. In de Parameters Strokenplanning (MSPPAR) kun je instellen bij welke modus (breed of smal) je de bijbehorende tekst op de planningsstrook wilt zien.
  • Boven de datum wordt aangegeven om welke dag van de week het gaat. Daarnaast wordt per heel uur nu een dunne grijze lijn in de planning getoond voor een beter overzicht.
  • In het geval van een 24-uurs verhuurorder die over meerdere dagen loopt, wordt in de planning één lange planningstermijn aanhouden. Wanneer het geen 24-uurs verhuurorder is, wordt per dag rekening gehouden met de vaste planningstijden (zoals opgegeven in de Parameters Strokenplanning – MSPPAR). In dit geval loopt de order in de planning nog steeds over meerdere dagen, maar wordt er witruimte tussen de verhuurdagen getoond.
  • De grootte van deze witruimte is afhankelijk van de begin- en eindtijd, die is vastgelegd in de Parameters Verkopen (MVKPAR) in het onderdeel Bemand verhuur. Zo is direct zichtbaar of de machine eventueel beschikbaar is voor een andere, kleine klus tussendoor.
  • Verder worden voortaan alle verhuurorders per configuratie op één planningsregel getoond. Op deze manier heb je een beter overzicht wanneer een machine verhuurd is of nog vrij is. Mocht er in de verhuur van een machine een overlap optreden, dan wordt de planning gesplitst in twee of meerdere regels. Mogelijke conflicten in de verhuur komen zo direct in beeld. In geval van een conflict wordt de checkbox vooraan de regel niet getoond en worden de eerste paar kolommen leeggelaten. Hierdoor is beter zichtbaar dat de planningsstroken horen bij een en dezelfde configuratie.
  • Daarnaast is het nu ook mogelijk om vanuit een planningsblok direct in te zoomen op de verhuurorder. Via de link wordt het overzicht met alle gegevens van de order getoond. Zo zijn deze vanuit de planning snel en gemakkelijk in te zien.
  • Met het nieuwe veld Kleur tonen in bij de Parameters Strokenplanning (MSPPAR) kun je de kleuren van de linkerborder en het planblok omdraaien.
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04