Diverse verbeteringen in de functie ‘Afletteren Tussenrekeningen’

In de functie Afletteren Tussenrekeningen (MAFLTR) zijn een aantal technische aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de performance. Daarnaast is de actie Regels (de)selecteren voor afletteren gesplitst in twee aparte acties:

  • Regels selecteren voor afletteren
  • Regels deselecteren voor afletteren

Hiermee hebt u een betere controle over de af te letteren posten en kunt u een aflettering gericht ongedaan maken. Verder wordt bij het ongedaan maken van een aflettering voortaan niet meer gecontroleerd of de geselecteerde posten in evenwicht zijn. Dit geeft u de gelegenheid om zelf een aflettering terug te zetten in status wanneer hier onverhoopt iets niet goed is gegaan.

Let op: Om een goede controle te houden op het afletterproces kan het nodig zijn om de actie ‘Regels deselecteren voor afletteren’ aan een beperkt aantal gebruikers te autoriseren. Wij raden u aan om dit tijdens de acceptatiecheck van de upgrade inhoudelijk te beoordelen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.04