Diverse performanceverbeteringen doorgevoerd

Ook in deze versie zijn weer een aantal aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van de performance. Zo is de maximum actietijd van een browser verlaagd van 90 naar 60 seconden. Voortaan zal de agent die het verzoek uitvoert, na 60 seconden worden gestopt. De gebruiker ontvangt dan een melding in het scherm dat de actie niet kon worden afgerond (‘timed out’).

Daarnaast is de afhandeling van acties in browsers die langer dan 60 seconden duren, verbeterd. En ook is de dagelijkse (nachtelijke) verwerking geoptimaliseerd en versneld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09