Diverse kolommen in browser met activadelen toegevoegd

In de browser met Vast actiefdelen (MVADLN) zijn ter informatie de volgende kolommen toegevoegd:

 • ‘Aantal oorspronkelijk’
 • ‘Aanschafwaarde oorspronkelijk’
 • ‘Aantal gedesinvesteerd’
 • ‘Aanschafwaarde gedesinvesteerd’
 • ‘Afgeschreven bij desinvestering’
 • ‘Boekwaarde desinvestering’
 • ‘Bedrag desinvestering’
 • ‘Boekwinst/verlies desinvestering’
 • ‘Aantal totaal’
 • ‘Afgeschreven totaal’
 • ‘Restwaarde totaal’
 • ‘Restwaarde’
 • ‘Restwaarde bij desinvestering’.

Ook de vergelijkbare browser in de functie Vaste Activa (MVAKTI) is hierop aangepast.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01