Direct mailingcodes koppelen bij importeren nieuwe relaties

Met de functie Importeren Relatiebestand (VIMREL) kun je op basis van een gedownload en ingevuld Excel-sjabloon nieuwe relaties en contactpersonen aanmaken. Vanaf deze versie is het mogelijk om bij de import direct (bestaande) mailingcodes aan de relatie en/of contactpersoon te koppelen. Het importsjabloon is hiervoor uitgebreid met extra kolommen voor het (komma gescheiden) opgeven van de mailingcodes voor de organisatie en/of (contact)persoon.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01