Nieuw! Digitaal aftekenen afleverbon/verzendlijst balieverkooporders

In deze versie is de optie toegevoegd om afleverbonnen/verzendlijsten van balieverkooporders (MORDER) digitaal te laten aftekenen. Dit is mogelijk voor balieverkooporders waarbij in de ordersoort (MORSRT) alléén verkoop op rekening is toegestaan, waarbij een afleverbon wordt geprint.

In het scherm voor het compleet melden van de order is een onderdeel Ondertekening toegevoegd. Hier is een veld opgenomen, waarin de contactpersoon op een tablet digitaal zijn handtekening kan zetten ter bevestiging van de ontvangst van de artikelen

De handtekening kan ook automatisch in de afleverbon/verzendlijst opgenomen worden. Hiervoor neem je blok33 op in het sjabloon dat is ingericht bij de formulierstroom ‘lvls’ – Verzendlijst (logistiek). Deze stroom vind je in de functie Formulieren (MFORMC). Je vaste consultant kan je hierbij eventueel ondersteunen.

Tip: Download het standaard sjabloon en kopieer hieruit blok33 naar je eigen sjabloon.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.10