Detailgegevens leveranciersassortimenten toegevoegd

In het formulier van de Leveranciersassortimenten (MLEVAS) zijn in het onderdeel Detailgegevens de velden Bruto verkoopprijs, Gewicht en Vervangend artikelnummer crediteur toegevoegd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.03